Почетак » Актуелно
 

Sixty years of Požarevac UlisШездесет година пожаревачког УЛИС-а

Association of visual artists (Ulis) from Pozarevac, officially marked the sixty years since the founding of the city council stateroom in the presence of local government, representatives of culture and social life.

Choral music group „Lazarica“ performed an appropriate art program, and „Ulis“ was awarded five deserving members of the club charter, the National Museum of city Pozarevac and Gallery „Milena Pavlovic Barili“. And thanks were awarded to members who have expressed a club activity in the last few years as well as organizations that have sponsored a work of „Ulis“.Удружење ликовних стваралаца (Улис) Из Пожаревца cвечано је обележило шездесет година од оснивања у свечаним салонима скупштине града уз присуство локалне самоуправе, посланика културе и јавног живота.

Музичко хорска Група „Лазарице“ извеле су пригодан уметнички програм, а  Улис је доделио 5 повеља заслужним члановим клуба, народном музеју Пожаревац и галерији Милене Павловић Барили. Додељене су и захвалнице члановима клуба који су исказали активност у последњих неколико година као и организације које су спонзорисале рад Улис-а.