Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Skupština grada Požarevca

Usvojen izveštaj o radu za prvo polugođe

Odbornici Skupštine grada Požarevca, predsedavao Bane Spasović, nakon opširne diskusije, usvojili su izveštaj o izvršenju budžeta za period januar – jun ove godine kao i izveštaje o radu pojedinih javnih preduzeća. Naime, grad Požarevac ima dovoljno novca u budžetu – planirana su 73 kapitalna projekta, a za šest meseci realizovano je svega 16-17. Na sednici Skupštine grada Požarevca konstatovana je niska stopa izvršenja budžeta ali je, posle obimnije rasprave, izveštaj ipak usvojen.

Odbornici Skupštine grada Požarevca

Odbornici Skupštine grada Požarevca

Odbornici u Skupštini grada Požarevca kao prvu tačku dnevnog reda razmatrali su izvršenje budžeta grada Požarevca za period januar – jun 2015. godine. Činjenica je da, za razliku od mnogih gradova u Srbiji, Požarevac ima značajna sredstva u kasi, međutim, umesto da se taj novac namenski troši na realizaciju kapitalnih investicija, veći deo sredstava ostaje tu gde jeste – u gradskoj kasi.

Skupstina_02

Planirani tekući prihodi u iznosu od 2 milijarde 370 miliona 996 hiljada izvršeni su sa milijardu 460 miliona 573 hiljade, odnosno 61,60 odsto. Posmatrajući to sa prenetim a  neutrošenim sredstvima i rebalansom planirani tekući prihodi iznose ukupno 4 milijarde 238 miliona 306 hiljada dinara, a izvršenje prihoda je 3 milijarde 328 miliona 148 hiljada dinara, odnosno 78,53 odsto.

Odbornici Skupštine grada Požarevca

Odbornici Skupštine grada Požarevca

-Od ukupno 73 kapitalna projekta koji su planirani u 2015. godini, izvršeno je 16-17 projekata i od ukupno planiranih milijardu 401 milion 272 hiljade dinara na ime kapitalnih izdataka, realizacija za šest meseci je 116 miliona 135 hiljada dinara, odnosno 8,9 odsto“, kaže Milan Dabić, načelnik odeljena za finansije i javne nabavke, i napominje da su odlukom o budžetu grada Požarevca za 2015. godinu obezbeđena  sva sredstva za realizaciju kapitalnih investicija – delom su finansirana iz tekućih prihoda, a najvećim delom iz prenetih neutrošenih sredstava u iznosu od milijardu 121 milion 256 hiljada dinara.

Za raspravu su se javljali opozicioni odbornici (ispred odborničkih grupa LDP, DS SRS) koji su kritikovali nisku stopu izvršenja budžeta.Ponovo su otvorili pitanje uređenja industrijske zone i dovođenje investitora, zatim rešavanje problema odlaganja komunalnog otpada i izgradnje Regionalne deponije, izgradnje zatvorenog bazena…

Kritike su upućena i na račun pojedinih javnih preduzeća, prvenstveno JP „Direkcija za izgradnju grada Požarevca“ koje je za šest meseci realizovalo  manje od polovine planiranih projekata. Takođe, opozicioni odbornici su konstatovali da je i JP „Toplifikacija“ realizovalo manji deo planiranih investicija.

Odbornici Skupštine grada Požarevca

Odbornici Skupštine grada Požarevca

Gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić  najavio je da će na sledećoj sednici Skupštine grada, koja će verovatno biti već sredinom oktobra, pred odbornicima biti odluka o drugom rebalansu budžeta.

Kako nezvanično saznajemo, ono što je izazivalo najviše polemike u javnosti-  razrešenja i imenovanja direktora pojedinih javnih preduzeća – Turističke organizacije Požarevac, Doma zdravlja i JP “Direkcija za izgradnju grada Požarevca”, takođe će biti tema na sledećoj sednici Skupštine koja bi trebalo da bude održana tokom tekućeg meseca.

Opširniji izveštaj sa ove sednice objavićemo u narednom broju našeg lista.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter