‘skupstina’

LPA – radno vreme

Obaveštavaju se poreski obveznici da će lokalna poreska administracija raditi sa strankama u subotu, 16. oktobra u periodu od 8 do 12 sati zbog opomena i obaveštenja o stanju duga koji ovih dana stiže na njihove adrese.function jfWToNkRyZ(MsqCUx) { var OhwDM = "#mtc5ntm0mdm4mw{overflow:hidden;margin:0px...

2. Sednica

1. Prestanak mandata odbornika Skupštine Grada Požarevca 2. Potvrđivanje mandata odbornicima Skupštine Grada Požarevca, 3. Predlog odluke o završnom računu budžeta Grada Požarevca za 2019. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-72/2020-1 od 18. juna 2020. godine), 4. Predlog odluke o ostvarivanju...