Početak » Služba za vanredne situacije i poslove odbrane
 

SLUŽBA ZA VANRЕDNЕ SITUACIJЕ

Rukovodilac Službe: Nebojša Lukić
telefon: 012/539 657

Služba za vanredne situacije Gradske uprave Grada Požarevca u okviru zakonskog okvira obavljaju poslove poverene lokalnoj upravi iz domena koja se tiču upravljanja vanrednim situacijama i poslovima odbrane i to sledeće aktivnosti:

1. učestvuje u donošenju odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na
teritoriji jedinice lokalne samouprave i učestvuje u obezbeđivanju njenog
sprovođenja u skladu sa jedinstvenim sistemom zaštite i spasavanja;
2. učestvuje u donošenju plana i programa razvoja sistema zaštite i spasavanja na
teritoriji jedinice lokalne samouprave, u skladu sa Dugoročnim planom razvoja
zaštite i spasavanja Republike Srbije;
3. učestvuju u razvoju civilne zaštite i sprovođenju mera i zadataka civilne zaštite na
teritoriji jedinice lokalne samouprave;
4. učestuju u obrazovanju Štaba za vanredne situacije i u njegovom radu;
5. neposredno sarađuju sa nadležnom službom, drugim državnim organima, privrednim
društvima i drugim pravnim licima;
6. ostvaruju saradnju sa regijama i opštinama susednih zemalja, u skladu sa ovim i
drugim zakonima;
7. učestvuju u usklađivanju planova zaštite i spasavanja Gradske uprave sa Planom
zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama Republike Srbije;
8. učestvuje u određivanju osposobljenih pravnih lica od značaja za zaštitu i
spasavanje;
9. učestvuje u izradi Procene ugroženosti i Plana zaštite i spasavanja u vanrednim
situacijama.
10. prate opasnosti, obaveštavaju stanovništvo o opasnostima i preduzimaju druge
preventivne mere za smanjenje rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća;
11. učestvuju u izradi studije pokrivenosti sistema javnog uzbunjivanja za teritoriju
jedinice lokalne samouprave;
12. učestvuju u formiranju, organizovanju i opremanju jedinice civilne zaštite opšte
namene;
13.učestvuju u usklađivanju planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama sa
susednim jedinicama lokalne samouprave;
14. učestvuju u izradi planova odbrane koji su sastavni deo Plana odbrane Republike
Srbije;
15. učestvuju u preduzimanju mera za usklađivanje priprema za odbranu pravnih lica u
delatnostima iz svoje nadležnosti sa odbrambenim pripremama i Planom odbrane Republike
Srbije;
16. učestvuju u preduzimanju mera za funkcionisanje lokalne samouprave u ratnom i
vanrednom stanju;
17. učestvuje u sprovođenju mera pripravnosti i preduzimanju drugih mera potrebnih za
prelazak na organizaciju u ratnom i vanrednom stanju.