Почетак » Служба за заједничке послове
 

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Руководилац Службе: Миливој Боснић

телефон 012/539-689

Служба обавља послове који се односе на коришћење биротехничких и других средстава опреме, коришћење и одржавање и обезбеђење зграде и службених просторија, праћење и контрола примене мера за безбедност и здравље запослених и ствара услове за безбедан и здрав рад запослених, обезбеђивање превоза моторним возилима са и без возача и стара се о њиховом одржавању, одржавање чистоће пословних просторија, оперативне послове умножавања материјала, организацију рада доставне службе, административно –техничке послове набавке материјала, ситног инвентара и потрошног материјала, прати извршење и контролу исправности и евиденцију улазних рачуна, стара се о осигурању имовине, као и друге сервисне послове за потребе органа Града.