Početak » Služba za zajedničke poslove
 

SLUŽBA ZA ZAJЕDNIČKЕ POSLOVЕ

Rukovodilac Službe: Milivoj Bosnić

telefon 012/539-689

Služba obavlja poslove koji se odnose na korišćenje birotehničkih i drugih sredstava opreme, korišćenje i održavanje i obezbeđenje zgrade i službenih prostorija, praćenje i kontrola primene mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih i stvara uslove za bezbedan i zdrav rad zaposlenih, obezbeđivanje prevoza motornim vozilima sa i bez vozača i stara se o njihovom održavanju, održavanje čistoće poslovnih prostorija, operativne poslove umnožavanja materijala, organizaciju rada dostavne službe, administrativno –tehničke poslove nabavke materijala, sitnog inventara i potrošnog materijala, prati izvršenje i kontrolu ispravnosti i evidenciju ulaznih računa, stara se o osiguranju imovine, kao i druge servisne poslove za potrebe organa Grada.