Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Stari imaju reč

Tematska radionica pod nazivom „Kakvu budućnost želimo – šta kažu stari?“ održana je u zgradi Gradskog zdanja. Naime, demografske promene, koje karakteriše sve prisutnija pojava ubrzanog starenja stanovništva, obavezuju Republiku Srbiju i lokalne samouprave da pristupe izradi strateških dokumenata kojima bi se obezbedilo podsticanje integracije starih lica u društvo i srodnih problema. Upravo to je glavni razlog što je za potrebe izrade Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2017-2020. godine formirana Komisija sa predstavnicima relevantnih institucija i tela na predlog Gradskog veća.

radionica_1

-Prva prioritetna oblast kojom će se baviti ovaj dokument je materijalni položaj starijih, odnosno siromačtvo i socijalna isključenost.  Druga oblast koju ćemo pokušati da unapretimo je zdravstvena zaštita i invaliditet starih osoba. u sklopu toga uložićemo napor da unapredimo uslugu “Pomoć u kući”. Treća oblast kojom ćemo se baviti je nasilje i diskriminacija starih sugrađana kroz međugeneracijsku saradnju, umrežavanje različitih institucija i slično, izjavila je Tatjana Rajić, direktor Centra za socijalni rad Požarevac i Predsednik Komisije za izradu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2017-2020 godine. 

radionica_2

Podeli sa drugima: Facebook Twitter