Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Sve bliže izgradnji zatvorenog bazenaCloser to the construction of the indoor swimming pool

Zamenik gradonačelnika Požarevca, Miodrag Stepanović, održao je konferenciju za štampu na kojoj je upoznao javnost sa aktuelnim aktivnostima vezanim za izgradnju zatvorenog bazena u Požarevcu. Naime, ideja nije nova i predstavlja davnašnju želju svih žitelja, ali izgradnja zatvorenog bazena u Požarevcu olimpijskih razmera ili, kao se moglo čuti, vaterpolo bazena, je toliko skupa da je praktično potrebno nekoliko godina za realizaciju. Sada se ide na idejno rešenje, izradom projekta tek krajem naredne godine moglo bi se preciznije znati, kada grad prihvati da u svom budžetu za 2016. godinu finansira izgradnju ovog projekta, da li će se i koliko dugo bazen graditi. Nije poznata ni njegova cena, ali se zna da je to skupa investicija i da je za finansiranje njegove izgradnje potrebno iznaći sredstva i van budžeta. Na  konferenciji za medije, o projektu izgradnje zatvorenog bazena, ali i o tome šta bi ta investicija značila za Požarevac govorili su zamenik gradonačelnika Miodrag Stepanović i direktor Sportskog centra Požarevac Nenad Mitić.

Bazen_1

-Poziv na konkurs za dizajn oglašen je 23. decembra. Na konkursu je projekat zatvorenog bazena – izrada idejnog rešenja za izradu glavnog projekta sportskog objekta zatvorenog bazena. Rok za dostavljanje rešenja je 25. februar, nakom toga će komisija izabrati tri najbolja rešenja za koja su obezbeđene nagrade. Na osnovu toga što budemo dobili na konkursu, ići ćemo u dalju realizaciju i oglasiti nabavku za izradu glavnog projekta, na osnovu koga bi se izvodili radovi na zatvorenom bazenu. Važno je napomenuti da imamo lokacijsku dozvolu, i zatvoreni bazen bi trebao da se gradi između hale sportova, otvorenog bazena i gradskog stadiona i Partizanske ulice. Učesnici konkursa će dati svoje ideje, a mi ćemo rangirati najbolje među njima, izjavio je Miodrag Stepanović.

Nenad Mitić, direktor Sportskog centra objasnio je zašto se cena izgradnje zatvorenog bazena ne može meriti samo uloženim novcem, već da je to objekat od šireg značaja za građane.  -Cilj se može sažeti u rečenici našeg ministra sporta koji je izjavio da jedan uloženi dinar u sport znači tri dinara manje uloženih u zdravstvo. To je apsolutno tačno i ako neko pita da li je zatvoreni bazen rentabilan, uvek treba naglasiti i to. Nadam se da će za nekoliko godina, pored projekta početi da se vide i oni građevinski delovi, naveo je Nenad Mitić.Deputy Mayor of Pozarevac, Miodrag Stepanović, held a press conference where he informed the public about current activities related to the construction of the indoor swimming pool in Pozarevac. The idea is not new and is a long standing desire of all residents, but the construction of olympic swimming pool at Požarevac, as could be heard, water polo pool, is so expensive that it practically takes a few years to realize. Now it goes to the idea, making the project until the end of next year could be precisely known, when the city accept that in its budget for 2016 funded the construction of this project, will be and how long to build a swimming pool. It is not known nor its price, but is known to be an expensive investment, and that is to finance its construction necessary to find resources outside the budget. At the press conference, the project of building an indoor swimming pool, but also about what this meant for investment Pozarevac spoke deputy mayor Miodrag Stepanović and director of the Sports Center Pozarevac – Nenad Mitic.

Bazen_1

The call for the competition to design featured on 23 December. The contest closed basin project – development of conceptual design for the construction project of a sports facility indoor swimming pool. The deadline for submitting solutions on the 25th of February, the sign that the commission will select the three best solutions that are provided prizes. On the basis of what we get in the competition, we will go into further realization and sound procurement for the construction project, based on which to perform works on the indoor swimming pool. It is important to note that we have planning permission, and an indoor pool should be built between the sports hall, swimming pool and an open city stadium. Entrants will give your ideas and we will rank the best among them, said Miodrag Stepanović.

Nenad Mitic, Director of Sports Center explained why the price of the construction of an indoor swimming pool can not be measured only invested money, but the building is of greater importance to the citizens. * Target can be summed up in a sentence of our sports minister who said that one dinar invested in sport means three dinars less invested in healthcare. This is absolutely true, and if anyone asks whether the indoor pool profitable, yet it should be highlighted. I hope that in a few years, in addition to the project start to see those parts of the building, said Nenad Mitic.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter