Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Svečana akademija povodom Dana oslobođenja PožarevcaCeremony on the occasion of Liberation Day of Pozarevac

Dodeljene oktobarske nagrade

Svečana akademija povodom Dana oslobođenja Požarevca, održana 15. oktobra u Centru za kulturu, bila je kruna brojnih događanja kojima je obeležen ovaj značajan praznik. Pored brojnih građana i predstavnika političkog i javnog života Požarevca, među zvanicama su bili gosti iz ambasada Rusije, Ukrajine i Belorusije, Vojske Srbije, Policije…

Govoreći o Danu oslobođenja Požarevca, gradonačelnik Miomir Ilić je naveo da se taj praznik poklapa u oba svetska rata u kojima je srpski narod imao dbrambenu ulogu braneći svoju zemlju i pravdu.

– Duboko smo ubeđeni da će naši građani istrajati na očuvanju slobode kao svete dužnosti svih nas, rekao je gradonačelnik Ilić. Danas sa optimizmom možemo gledati u budućnost zbog činjenice da je u srpskom narodu duboko ukorenjen patriotizam i spremnost da svoju zemlju branimo. U našem kraju, pod zastavom slobode koju su visoko podigli slavni borci Stiškog, Mlavskog i Moravskog kraja, vojevali su zajedno sa borcima iz bratskog Sovjetskog saveza za slobodu ovoga kraja, kazao je gradonačelnik Ilić koji je, takođe, podsetio na brojne projekte koji su proteklih nekoliko godina realizovani radi prosperiteta grada Požarevca i dobrobiti građana kao i o perspektivama čitavog ovog kraja u predstojećem periodu.

Na skupu su posebno počastvovani najuspešniji kolektivi i pojedinci koji su se posebno istakli od prošlogodišnjeg praznika. Njima su uručene povelje i plakete – oktobarske nagrade koje predstavljaju najviša priznanja lokalne samuprave grada Požarevca. Ova laskava priznanje dobili su: Vladimir Vila predsednik gradske opštine Kostolac, Dragi Ivić kreator i organizator programa u Centru za kulturu, Bogoljub Jović predsednik Mesne zajednice „Poljana“, Preduzeće „Filip“, Muzička škola „Stevan Mokranjac“ i Požarevačka gimnazija.

October Prizes Awarded

Ceremony on the occasion of Liberation Day Pozarevac, held on 15 October at the Center for Culture, was the crown of the many events commemorating this important holiday. In addition to the many citizens and representatives of political and public life Pozarevac, among the guests were the guests of the Embassy of Russia, Ukraine and Belarus, the Serbian Army, Police …

Speaking of Dan liberation of Pozarevac Mayor Miomir Ilic said that the holiday coincides in both World War II in which the Serbian people had dbrambenu role in defending their country and justice.

– We are deeply convinced that our citizens will insist on the preservation of freedom as a sacred duty of all of us, the mayor said Ilic. Today we can look forward with optimism to the future due to the fact that the Serbian people deeply rooted patriotism and willingness to defend their country. In our area, under the banner of freedom, which raised high famous fighters, Mlava and Morava region, fought together with the soldiers of the fraternal Soviet Union for freedom in this region, Ilic said the mayor, who also recalled the numerous projects over the past few years, for prosperity and welfare of the citizens of Pozarevac and the prospects of the whole of this region in the coming years.

The event was especially honored the most successful collectives and individuals with outstanding from last year’s holiday season. They were presented with plaques and Charter – October awards are the highest recognition of local self-government Pozarevac. This flattering accolade awarded to President Vladimir Vila urban municipalities Costal, Ivic Dear creator and organizer of the program at the Center for Culture, Bogoljub Jovi mayor “Poljana” Company “Philip,” The Music School “Stevan” Mokranjac and high school.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter