Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Svečano obeležena godišnjica potpisivanja Požarevačkog mira

U Carskom šatoru na brdu Tulba iznad Požarevca svečano je obeležena godišnjica Požarevačkog mira, potpisanog između Austrougarske i Mletačke Republike sa jedne i Turske sa druge strane, uz posredovanje tadašnjih sila Evrope, što je bio najznačajniji politički događaj u ovom delu sveta početkom 18. veka.

Predsednica Upravnog odbora Fondacije Požarevački mir Vukica Vasić, zamenica gradonačelnika Požarevca, je tom prilikom rekla:

-U našoj sredini, naročito u novijem periodu, jačala je svest i opredeljenje da dostojno obeležavanje i očuvanje sećanja na ovaj događaj u mestu gde se to odigralo, u našem Požarevcu, ima posebnu važnost. Pri tome osim impresivne faktografije i političkog značaja za tadašnje međunarodne odnose mirovni karakter kongresa i potpisivanje mirovnog ugovora u Požarevcu 1718. godine u prvi plan donosi simboliku mira kao trajne, humanističke vrednosti, koja premoščuje političke i geografske granice i vekove. Fondacija Požarevački mir, od svog osnivanja 2005. godine, deluje sa takvim ciljom. Njena dalja aktivnost u poslednje tri godine rezultirala je izgradnjom objekta – replikom ovog Carskog šatora. U ovom periodu uređen je park sa svim sadržajima, klupama za sedenje, nastrešnicama, rasvetom. Delom ograde…. Tako sada ceo park Požarevačkog mira predstavlja jednu ambijentalnu celinu. Sve što je predviđeno planom i programom Fondacije je uređeno a iskreno se nadam da će biti završen i započeti parking prostor koji je poveren i u finansiskom planu predviđeni kod Direkcije za izgradnju grada Požarevac. Krajem aprila ove godine otvorena je i stalna izložbena postavka posvećena ovom događaju. Kao prirodni okvir ovakve inicijative nametnulo se i potpisivanje dokumenta o saradnji na prezentaciji istorijske građe mirovnih kongresa na našim prostorima i izučavanju afirmacije mira. Tako je 27. aprila ove godine sa predsednikom opštine Sremski Karlovci, gde je 1699. godine sklopljen znameniti Karlovački mir, potpisan je Protokol o saradnji koji, pored ostalog, ima za cilj usaglašeno i zajedničko nastupanje pred domaćim i inostranim institucijama u cilju realizacije projekata. Njegov otvoreni karakter daje mogućnost za pristupanje i drugih subjekata u ovom kontekstu i promociji naših gradova i naše zemlje kao nosioca politike mirovnog rešavanja sukoba u Evropi među državama i narodima. Našem gradu usledio je poziv od međunarodne asocijacije – mreže Evropskih gradova „IRA“ da postane član mreže kao važan partner u oblasti promocije i zaštite nasleđa Evropskog naroda i promocije kulture mira u Evropi i razvoju kulture i turizma vezanog za istorijsko nasleđe“.

 

Brojni posetioci imali su priliku da posete stalnu postavku u Carskom šatoru koja, pored vernog predstavljanja atmosfere samog potpisivanja istorijskog akta, sadrži i obilje značajnih istorijskih dokumenata.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter