Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Svečanost PD „Rekultivacija i ozelenjavanje“ u ViminacijumuThe ceremony PD „Reclamation and greening“ of Viminacijum

Primer saradnje ekologije i elektroprivrede

Privredno društvo „Rekultivacija i ozelenjavanje“ iz Kostolca obeležilo je deceniju veoma uspešne delatnosti koja predstavlja primer uspešne saradnje jedne firme koja se bavi ekologijom u najširem smislu te reči sa elektroprivredom, istaknuto je na svečanosti kojoj su prisustvovali predstanici lokalne samouprave grada Požarevca, privrede i javnog života ovoga kraja.

RIO_03

O dosadašnjim dostignućima ovog preduzeća i planovima za predstojeći period govorila je direktorka Nataša savić. Ona je navela da je tokom dosadašnjeg rada kompanija RIO sanirala  2.000 hektara zemljišta i pošumila 66 hektara sa 82.000 sadnica.

RIO duži niz godina radi na sanaciji pepelišta kopa Ćirikovac. Ovaj projekat uključuje oblaganje zemljišta biomasom, kao i uzgajanje različitih kultura poput uljarica iz kojih se dobija biodizel, lan za višenamensku industrijsku proizvodnju, kao i lucerka koja predstavlja izuzetnu stočnu hranu, rekla je Savić na svečanosti priređenoj u arheološkom parku Viminacijum.

-Imamo višegodišnji projekat saradnje sa Privrednim društvom „Termo elektrane i kopovi Kostolac“. Tu se susreću ekonomija u smislu profitabilnog privođenja degradiranog zemljišta novoj nameni i ekologija u smislu održivog razvoja i brige o zdravoj okolini u budućnosti. Ekološko poslovanje je je privredna grana budućnosti, rekla je pored ostalog Nataša Savić.

RIO_04

Svim zaposlenima u Privrednom društvu koje je bilo slavljenik, dan firme čestitao je Dragan Jovanović, direktor Privrednog društva „TE KO Kostolac“.

-Privredno društvo „Rekultivacija i ozelenjavanje“ definitivno je jedno od restruktuiranih preduzeća koje se ne poistovećuje sa problemima koje mnoge od tih firmi imaju. Ovo Privredno društvo je uspelo da postane ne samo naš partner nego da bude i oslonac u jednom važnom segmentu ukupnog poslovanja elektroprivrede pa i termoelektrana i kopova Kostolac. Za naredne godine nam je obaveza da nastavimo rad na sva tri elementa kojima nanosimo negativne posledice: vazduhu, vodi i zemlji. Ambicija nam je da za sobom ostavimo uređen prostor tamo gde privređujemo, rekao je Jovanović.

-Oblast zaštite životne sredine je pred nas postavila nove ciljeve i zadatke u ovoj oblasti što jesu izazovi za elektroprivredu i firme kao što je RIO, rekla je ministarka energetike, razvoja i životne sredine, Zorana Mihajlović.

Hvala vam što kao takvi postojite i što ste primer za druge firme ne samo da budu društveno odgovorne nego da iz toga izvuku i određene koristi, rekla je Mihajlović govoreći posebno o agrobiznisu na kome se može i zaraditi. Ministarka Mihajlović je navela da je zdarava životna sredina jedan od prioriteta aktuelne vlade i obećala podršku svih projekata u ovom kraju.

RIO_01

 

Grožđe sa jalovišta

Jedan od najznačajnijih projekata kompanije RIO je pretvaranje jalovišta kostolačkog kopa Drmno u vinogradarsko dobro. Vrednost proizvodnje grožđa koja je projektovana u periodu od 2016. do 2028. godine trebalo bi da iznosi preko 200.000 evra godišnje. Vinograd na nekadašnjem kopu jedan je od najznačajnijih razvojnih planova RIO, primer ekološkog projekta koji je pokazatelj velikih potencijala za eko biznis.

RIO_05

Kopovi Kostolac jedan od prioriteta razvoja

Ministarka energetike Zorana Mihajlović tvrdi da je modernizacija termoelektrane i kopova Kostolac jedan od prioriteta u enegetici Srbije. Ona je dodala da su završeni svi poslovi u resornim ministarstvima neophodni za drugu fazu revitalizacije u Kostolcu. Ono što je bilo do ministarstava energetike i finansija, vezano za modernizaciju TE-KO Kostolac, i obezbeđenje neophodnih garancija za drugu fazu, to je završeno, rekla je ministarka i naglasila da resorno ministarstvo podržava taj projekat. Mihajlović je od svih poslova koji su se realizovali prethodnih godina u elektroenergetskom sektoru, posebno izdvojila modernizaciju koja se odvijala u termoelektranama u Kostolcu. Na obeležavanju desetogodišnjice preduzeća za rekultivaciju i ozelenjavanje zemljišta (RIO) Kostolac Mihajlović je rekla da je ta kompanija primer za ekološku odgovornost, ali i za eko biznis. Ona je istakla da su sanacije deponija, otvaranje reciklažnih centara i očuvanje zdrave životne sredine prioritet ove vlade i dodala da su pred Srbijom veliki izazovi u toj oblasti.

RIO_02Primer saradnje ekologije i elektroprivrede

Privredno društvo „Rekultivacija i ozelenjavanje“ iz Kostolca obeležilo je deceniju veoma uspešne delatnosti koja predstavlja primer uspešne saradnje jedne firme koja se bavi ekologijom u najširem smislu te reči sa elektroprivredom, istaknuto je na svečanosti kojoj su prisustvovali predstanici lokalne samouprave grada Požarevca, privrede i javnog života ovoga kraja.

RIO_03

O dosadašnjim dostignućima ovog preduzeća i planovima za predstojeći period govorila je direktorka Nataša savić. Ona je navela da je tokom dosadašnjeg rada kompanija RIO sanirala  2.000 hektara zemljišta i pošumila 66 hektara sa 82.000 sadnica.

RIO duži niz godina radi na sanaciji pepelišta kopa Ćirikovac. Ovaj projekat uključuje oblaganje zemljišta biomasom, kao i uzgajanje različitih kultura poput uljarica iz kojih se dobija biodizel, lan za višenamensku industrijsku proizvodnju, kao i lucerka koja predstavlja izuzetnu stočnu hranu, rekla je Savić na svečanosti priređenoj u arheološkom parku Viminacijum.

-Imamo višegodišnji projekat saradnje sa Privrednim društvom „Termo elektrane i kopovi Kostolac“. Tu se susreću ekonomija u smislu profitabilnog privođenja degradiranog zemljišta novoj nameni i ekologija u smislu održivog razvoja i brige o zdravoj okolini u budućnosti. Ekološko poslovanje je je privredna grana budućnosti, rekla je pored ostalog Nataša Savić.

RIO_04

Svim zaposlenima u Privrednom društvu koje je bilo slavljenik, dan firme čestitao je Dragan Jovanović, direktor Privrednog društva „TE KO Kostolac“.

-Privredno društvo „Rekultivacija i ozelenjavanje“ definitivno je jedno od restruktuiranih preduzeća koje se ne poistovećuje sa problemima koje mnoge od tih firmi imaju. Ovo Privredno društvo je uspelo da postane ne samo naš partner nego da bude i oslonac u jednom važnom segmentu ukupnog poslovanja elektroprivrede pa i termoelektrana i kopova Kostolac. Za naredne godine nam je obaveza da nastavimo rad na sva tri elementa kojima nanosimo negativne posledice: vazduhu, vodi i zemlji. Ambicija nam je da za sobom ostavimo uređen prostor tamo gde privređujemo, rekao je Jovanović.

-Oblast zaštite životne sredine je pred nas postavila nove ciljeve i zadatke u ovoj oblasti što jesu izazovi za elektroprivredu i firme kao što je RIO, rekla je ministarka energetike, razvoja i životne sredine, Zorana Mihajlović.

Hvala vam što kao takvi postojite i što ste primer za druge firme ne samo da budu društveno odgovorne nego da iz toga izvuku i određene koristi, rekla je Mihajlović govoreći posebno o agrobiznisu na kome se može i zaraditi. Ministarka Mihajlović je navela da je zdarava životna sredina jedan od prioriteta aktuelne vlade i obećala podršku svih projekata u ovom kraju.

RIO_01

 

Grožđe sa jalovišta

Jedan od najznačajnijih projekata kompanije RIO je pretvaranje jalovišta kostolačkog kopa Drmno u vinogradarsko dobro. Vrednost proizvodnje grožđa koja je projektovana u periodu od 2016. do 2028. godine trebalo bi da iznosi preko 200.000 evra godišnje. Vinograd na nekadašnjem kopu jedan je od najznačajnijih razvojnih planova RIO, primer ekološkog projekta koji je pokazatelj velikih potencijala za eko biznis.

RIO_05

Kopovi Kostolac jedan od prioriteta razvoja

Ministarka energetike Zorana Mihajlović tvrdi da je modernizacija termoelektrane i kopova Kostolac jedan od prioriteta u enegetici Srbije. Ona je dodala da su završeni svi poslovi u resornim ministarstvima neophodni za drugu fazu revitalizacije u Kostolcu. Ono što je bilo do ministarstava energetike i finansija, vezano za modernizaciju TE-KO Kostolac, i obezbeđenje neophodnih garancija za drugu fazu, to je završeno, rekla je ministarka i naglasila da resorno ministarstvo podržava taj projekat. Mihajlović je od svih poslova koji su se realizovali prethodnih godina u elektroenergetskom sektoru, posebno izdvojila modernizaciju koja se odvijala u termoelektranama u Kostolcu. Na obeležavanju desetogodišnjice preduzeća za rekultivaciju i ozelenjavanje zemljišta (RIO) Kostolac Mihajlović je rekla da je ta kompanija primer za ekološku odgovornost, ali i za eko biznis. Ona je istakla da su sanacije deponija, otvaranje reciklažnih centara i očuvanje zdrave životne sredine prioritet ove vlade i dodala da su pred Srbijom veliki izazovi u toj oblasti.

RIO_02

Podeli sa drugima: Facebook Twitter