‘2013’

Tradicionalno „Stiško poselo“The traditional „Stisko poselo“

Pod pokroviteljstvom opštine Malo Crniće, kraj slikovitog jezera Zaova, održano je tradicionalno, 6. po redu, „Stiško poselo“-etno festival tradicionalnih običaja, hrane, pesme i igre koji na poseban način predstavlja turističke potencijale Stiga, Mlave i Homolja. Nastupili su folklorni ansambli iz Toponice, Kladurova,...

Obaveštenje o sazvanoj javnoj raspraviNotice of convened public hearing

Na osnovu člana 8. Odluke o načinu sprovođenja javne rasprave i načinu obaveštavanja javnosti o održavanju javne rasprave („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 1/09) i Akta predsednika Skupštine grada Požarevca o sazivanju javne rasprave br. 03-40-1418/12-1 od 28.11.2012. godine daje se sledeće O B...