‘2015’

Новогодишњи провод и посетеNew Year’s fun and visits

Већина грађана Пожаревца дочекала је Нову годину у својим домовима а прослава је била организована и на главном варошком тргу након чега су функционери локалне самоуправе, предвођени градоначелником Миомиром Илићем, по традицији посетили поједине дежурне службе које су радиле и у новогодишњој ноћи као што...

Приказ Нацрта буџета за 2015. годинуDraft Budget for 2015

Процес припреме буџета у јединицама локалне самоуправе одвија се у складу са буџетским календаром и по процедури утврђеној Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13 и 63/13-испр. и 108/13). Министарство финансија РС је на основу члана 36. Закона о...

Упутство за припрему Буџета града Пожаревца за 2015. годину Instructions for the preparation of the budget of Pozarevac in 2015. Year

У складу са чланом 31. и чланом 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РСˮ, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13),  одељење за финансије и јавне набавке доставља упутство за припрему Буџета града Пожаревца за 2015. годину које се може наћи...