Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Uputstvo za pripremu Budžeta grada Požarevca za 2015. godinu Instructions for the preparation of the budget of Pozarevac in 2015. Year

U skladu sa članom 31. i članom 40. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RSˮ, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispr. i 108/13),  odeljenje za finansije i javne nabavke dostavlja uputstvo za pripremu Budžeta grada Požarevca za 2015. godinu koje se može naći na sledećem linku.

grad_pozarevac

U skladu sa članom 31. i članom 40. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RSˮ, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispr. i 108/13),  odeljenje za finansije i javne nabavke dostavlja uputstvo za pripremu Budžeta grada Požarevca za 2015. godinu koje se može naći na sledećem linku.

grad_pozarevac

Podeli sa drugima: Facebook Twitter