‘agrarni font’

Agrarni fondAgrarian fund

 Manifestacije  Obaveštenja  Galerija slika  Kontakt Agrarni fond za razvoj poljoprivrede grada Požarevca osnovan je Odlukom o osnivanju Agrarnog fonda dana 17.10.2003. godine, u cilju stvaranja uslova za podsticanje, očuvanje, unapređenje i razvoj poljoprivrede na teritoriji Grada Požarevca. Agrarni Fond obavlja sledeće poslove i zadatke: ...