‘biznis’

Potpisani ugovori sa korisnicima donacija u opremi za male biznise

Povodom realizacije projekta „Smanjenje siromaštva i unapređenje mogućnosti zapošljavanja marginalizovanih i ugroženih grupa stanovništva sa fokusom na Romkinje u Srbiji“,  u Požarevcu su potpisani ugovori sa još 16  korisnika koji su dobili donacije za započinjanje sopstvenog biznisa. Pomenuti projekat  sprovodi  nemačka organizacija...