‘direktori’

Rešenja: imenovanje direktora Javnih preduzećaNomination of directors of public companies

 Imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća  „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac  Imenovanje direktora Javnog  preduzeća  „Direkcija za izgradnju grada Požarevca“  Imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća  „Komunalne službe“ Požarevac  Imenovanje direktora Javnog  preduzeća  „LJubičevo“ u Požarevcu  Imenovanje direktora Javnogkomunalnog  preduzeća  „Parking servis“ Požarevac  Imenovanje...

Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća „LJubičevo“Public announcement of the appointment of the Director of Public Enterprise „Ljubičevo“

GRAD POŽARЕVAC SKUPŠTINA GRADA POŽARЕVCA Broj: 01-06-109/2e Datum: 28.6.2013. godine 12000 Požarevac, Drinska 2 Na osnovu članova 25. i 29. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „LJubičevo“ u Požarevcu("Službeni glasnik...