‘direktori’

Решења: именовање директора Јавних предузећаNomination of directors of public companies

 Именовање директора Јавног комуналног предузећа  „Водовод и канализација“ Пожаревац  Именовање директора Јавног  предузећа  „Дирекција за изградњу града Пожаревца“  Именовање директора Јавног комуналног предузећа  „Комуналне службе“ Пожаревац  Именовање директора Јавног  предузећа  „Љубичево“ у Пожаревцу  Именовање директора Јавногкомуналног  предузећа  „Паркинг сервис“ Пожаревац  Именовање...

Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Љубичево“Public announcement of the appointment of the Director of Public Enterprise „Ljubičevo“

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број: 01-06-109/2e Датум: 28.6.2013. године 12000 Пожаревац, Дринска 2 На основу чланова 25. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу("Службени гласник...