‘dodeljivanje nagrada’

Јавни позив за достављање предлога за доделу награда и повеља града ПожаревцаA public call for proposals for awards and charter of Pozarevac

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА Одбор за додељивање награда и повеља града Пожаревца ОДБОР ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА О Б Ј А В Љ У Ј Е ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ПОВОДОМ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ, ПРАЗНИКА...