‘ekoloska kultura’

Unapređivanje ekološke kulture građanaImproving the ecological culture of the citizens

Učešće 2.630 građana na čišćenju 106 lokacija u gradu Požarevcu svedoči o postizanju cilja akcije-podizanja ekološke kulture i svesti ljudi o značaju zaštite životne sredine. Inače, povodom obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine, u okviru trajne akcije „Očistimo Srbiju“, u subotu 9 juna, i u...

2 Komentara