‘exchange 4’

Пројекат ,,Управљање имовином-корист за све’’ најбоље реализован у Србији

Пројекат ,,Управљање имовином-корист за све’’, који су спроводили град Пожаревац и опстине Петровац на Млави, Кучево, Велика Плана, Велико Градиште, Голубац и Жагубица,  изабран је за најбоље реализован пројекат у оквиру овог Конкурса у оквиру програма „EU Exchange 4“ , у оквиру програмске компоненте 3-Грант...

Одржана обука за процену вредности некретнина у јавној својиниTraining for assessing the value of property in public ownership

 У четвртак. 17. јула, у Пожаревцу је одржана обука за процену вредности некретнина. Обука је организована и спроведена у оквиру пројекта ,,Управљање имовином-корист за све’’, који финансира Делегација Европске Уније кроз грант шему програма ,,Exchange 4’’, а чији корисници су град Пожаревац, као водећи партнер и...