‘finansiranje’

Листа за финансирање пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

  Листа за финансирање пројеката производње медијских садржаја...

Листа за финансирање посебних програма из области спорта

 Листа за финансирање посебних програма из области спорта у оквиру програмске активности: подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури...

Коначна листа за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења

  Коначна листа за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац у области заштите лица са инвалидитетом у 2015. години...

Јавни позив за финансирање посебних програма изобласти спорта

На основу члана 12. Правилника о условима, начину и критеријумима за остваривање потреба и интереса у области спорта, који се реализују из буџета града Пожаревца(„Службени гласник града Пожаревца“, бр.1/15) и Закључка Градског већа града Пожаревца, бр. 01-06-55/2015-17 од 23.3.2015. године Комисија за спорт града...

Листа за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења и НВО

На основу члана 7. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 8/12) и члана 11. Правилника о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од...