‘finansiranje’

Lista za finansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja

  Lista za finansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja...

Lista za finansiranje posebnih programa iz oblasti sporta

 Lista za finansiranje posebnih programa iz oblasti sporta u okviru programske aktivnosti: podrška predškolskom, školskom i rekreativnom sportu i masovnoj fizičkoj kulturi...

Konačna lista za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja

  Konačna lista za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja koja su od javnog interesa za grad Požarevac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u 2015. godini...

Javni poziv za finansiranje posebnih programa izoblasti sporta

Na osnovu člana 12. Pravilnika o uslovima, načinu i kriterijumima za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta, koji se realizuju iz budžeta grada Požarevca(„Službeni glasnik grada Požarevca“, br.1/15) i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca, br. 01-06-55/2015-17 od 23.3.2015. godine Komisija za sport grada...

Lista za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata udruženja i NVO

Na osnovu člana 7. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, broj 8/12) i člana 11. Pravilnika o kriterijumima i uslovima za izbor programa i projekata udruženja koja su od...