‘govedarska proizvodnja’

Јавни конкурс о додели бесповратних средстава путем субвенција за унашпређење говедарске производњеPublic tender to award grants through subsidies to improve cattle production

На основу члана 9. став 3. тачка 3. Статута Аграрног фонда за развој пољопривреде града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, брoj 5/2009, 4/2010 и 8/2011), и Одлуке о расписивању јавног конкурса за доделу средстава број 184/2012 од 05.12.2012. године Управног одбора Аграрног фонда за развој...