‘humanitarni projekat’

Prezentacija humanog projekta omogućenog donacijom EU

„Briga o starim licima - uzvraćanje usluge“ Prezentacija projekta “Briga o starima – uzvraćanje usluge”, koja je omogućena zahvaljujući donaciji Evropske unije, održana je u prostorijama Gradske uprave Požarevca. Glavni realizator projekta je opština Veliko Gradište uz partnerstvo sa gradom Požarevcem i opštinama...