‘imenovanje’

Разрешење и именовање директора ЈП „Топлификација“ ПожаревацDismissal and nomination of JP „Heating system“ Pozarevac

На основу члана  37. и 39.  Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 - аутентично тумачење и 44/14 - др.закон),  члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  РС“, бр.127/09  и 83/14 – др. закон) и  члана 32. став...