‘imenovanje’

Razrešenje i imenovanje direktora JP „Toplifikacija“ PožarevacDismissal and nomination of JP „Heating system“ Pozarevac

Na osnovu člana  37. i 39.  Zakona o javnim preduzećima („Sl.glasnik RS“, br. 119/12, 116/13 - autentično tumačenje i 44/14 - dr.zakon),  člana 32. stav 1. tačka 9) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik  RS“, br.127/09  i 83/14 – dr. zakon) i  člana 32. stav...