‘izvestaj’

Извештај о концентрацији полена у ваздуху

Извештај о концентрацији полена у ваздуху Пожаревца и околине удаљености до 25 км У периоду од 9. до 12. августа 2018. године у ваздуху су детектоване средње до високе концентрације полена амброзије и коприве, као и ниске концентрације полена пелина, конопље, штира, боквице и...

Извештај о отварању пријава културно-уметничких друштава за расподелу средстава из буџета града Пожаревца

 Извештај о отварању пријава културно-уметничких друштава за расподелу средстава  Закључак КУД 2015...

Извештај Завода за јавно здрављеReport of the Public Health

Штаб за ванредне ситуације града Пожаревца, на основу свакодневних извештаја Завода за јавно здравље, обавештава грађане да је вода у градском водоводу потпуно здравствено исправна за пиће. На основу редовних узорака, сасвим је исправна вода за пиће са изворишта „Кључ“ у Пожаревцу, „Ловац“ у Костолцу...

Извештај о отварању пријава културно-уметничких друштава за расподелу средстава из буџета града ПожаревцаReports on the opening of cultural and artistic societies for the distribution of funds from the city budget Pozarevac

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Комисија за расподелу средстава културно-уметничким друштвима у 2013 години Број: 01-06-4/2013-14а 28.02.2013. године И З В Е Ш Т А Ј О ОТВАРАЊУ ПРИЈАВА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2013. ГОДИНИ СА ПРЕДЛОГОМ ЗА ФИНАСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ...