‘javi poziv’

Јавни позив за финансирање годишњих програма о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта Public call for annual funding program

На основу члана 7. Правилника о обезбеђивању  средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта   на територији града Пожаревца (  "Службени гласник града Пожаревца“ бр. 1/13), Правилника о изменама и допунама  Правилника о обезбеђивању  средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта   на...