‘javni poziv’

Јавни позив за достављање предлога за доделу награда и повеља

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА Одбор за додељивање награда и повеља Града Пожаревца О Б Ј А В Љ У Ј Е ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА  ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ПОВОДОМ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ, ПРАЗНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И СЛАВЕ ПОЖАРЕВЦА             Награда Града...

Јавни позив за пријаву за евидентирање закупаца на неодређено време

 Јавни позив за пријаву за евидентирање закупаца на неодређено време...

Конкурс / јавни позив за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

 Конкурс / јавни позив за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја  ПРИЈАВА за пројектно суфинансирање из области јавног информисања  Образац 1 - табела...

Јавни позив за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини

На основу члана 61 Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“бр 62/06, 65/08-др закон и 41/09), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца у државној својини  објављује:                                                                           ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање захтева за остваривање...

Одбор за додељивање награда и повеља град Пожаревац

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА ОДБОР ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА О Б Ј А В Љ У Ј Е ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ПОВОДОМ 15. ОКТОБРА-ДАНА ОСЛОБОЂЕЊА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Награда града Пожаревца...

Јавни позив за финансирање посебних програма из области спорта

 ОДЛУКА - Јавни позив за финансирање посебних програма из области спорта  ЗАКЉУЧАК - Јавни позив за финансирање посебних програма из области спорта...