‘jrp radio pozarevac’

Cenovnik usluga JRDP “Radio Požarevac” za 2012. godinuPrice list JRDP “Radio Pozarevac” for 2012. year

Gradska uprava Grada Požarevca Drinska 2 12000 Požarevac PREDMET: OBRAZLOŽENjE NOVOG CENOVNIKA USLUGA JRDP "RADIO POŽAREVAC" Na osnovu Zakona o izmenama i dopunama o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 93/2012), kojim se porez na dodatu vrednost sa 18% povećava na 20%, Upravni...