‘jrp radio pozarevac’

Ценовник услуга ЈРДП “Радио Пожаревац” за 2012. годинуPrice list JRDP “Radio Pozarevac” for 2012. year

Градска управа Града Пожаревца Дринска 2 12000 Пожаревац ПРЕДМЕТ: ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НОВОГ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЈРДП "РАДИО ПОЖАРЕВАЦ" На основу Закона о изменама и допунама о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 93/2012), којим се порез на додату вредност са 18% повећава на 20%, Управни...