‘komunalne sluzbe’

ЈКП “Комуналне службе” нови ценовник услугаJKP “Utilities” new price list

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Одељење за финансије и јавне набавке Број: 01-38-16/2013-5 Датум: 03.02.2014. године П О Ж А Р Е В А Ц    ЈКП "Комуналне службе", Пожаревац - ценовник услугаРепублика Србија ...

Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Комуналне службе“Public announcement of the appointment of the Director of Public Enterprise “Komunalne službe”

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број: 01-06-109/2в Датум: 28.6.2013. године 12000 Пожаревац, Дринска 2 На основу чланова 25. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“ Пожаревац("Службени...

Колективни уговор са Топлификацијом и Комуналним службамаCollective Agreement with heating and utilities

Градоначелник Пожаревца Миомир Илић, у име Града, потписао је колективне уговоре са представницима синдиката и пословодства јавних предузећа Топлификација и Комуналне службе.  Представници синдиката изразили су задовољство документом.  Колективни уговор омогућава запосленима у овим предузећима буду упознати са својим правима, одговорностима и обавезама а...