‘komunalne sluzbe’

JKP “Komunalne službe” novi cenovnik uslugaJKP “Utilities” new price list

Republika Srbija GRAD POŽAREVAC GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA Odeljenje za finansije i javne nabavke Broj: 01-38-16/2013-5 Datum: 03.02.2014. godine P O Ž A R E V A C    JKP "Komunalne službe", Požarevac - cenovnik uslugaRepublika Srbija ...

Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Komunalne službe“Public announcement of the appointment of the Director of Public Enterprise “Komunalne službe”

GRAD POŽAREVAC SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA Broj: 01-06-109/2v Datum: 28.6.2013. godine 12000 Požarevac, Drinska 2 Na osnovu članova 25. i 29. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac("Službeni...

Kolektivni ugovor sa Toplifikacijom i Komunalnim službamaCollective Agreement with heating and utilities

Gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić, u ime Grada, potpisao je kolektivne ugovore sa predstavnicima sindikata i poslovodstva javnih preduzeća Toplifikacija i Komunalne službe.  Predstavnici sindikata izrazili su zadovoljstvo dokumentom.  Kolektivni ugovor omogućava zaposlenima u ovim preduzećima budu upoznati sa svojim pravima, odgovornostima i obavezama a...