‘konacna lista’

Коначна листа за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији града ПожаревцаThe final list of scholarships to students who reside in the territory of Pozarevac

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Комисија за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији града Пожаревца за 2014/2015. годину број: 06-612-395/2014-1 датум: 23.01.2015. године П о ж а р е в а ц    Коначна листа за доделу...

Коначна листа општинских инструктора и пописивача за рад у попису пољопривреде 2012. ГодинеThe final list of municipal trainers and enumerators to work in the agricultural census in 2012

Град Пожаревац  Коначна листа општинских инструктора и пописивача - Град Пожаревац Кандидати испод црте су резервни општински инструктори односно пописивачи. Кандидати немају право жалбе. Резервни пописивач из насеља Дубравице, Малина Благојевић, одређена је као пописивач правних лица, а како је њеним...

Коначна листа за претест за обуку за општинске инструкторе

ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Редни број кандидата Име, име једног родитеља и презиме кандидата Редни број пријаве Укупан број бодова 1 Ненад Душан...