‘konacna lista’

Konačna lista za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji grada PožarevcaThe final list of scholarships to students who reside in the territory of Pozarevac

REPUBLIKA SRBIJA GRAD POŽAREVAC Komisija za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji grada Požarevca za 2014/2015. godinu broj: 06-612-395/2014-1 datum: 23.01.2015. godine P o ž a r e v a c    Konačna lista za dodelu...

Konačna lista opštinskih instruktora i popisivača za rad u popisu poljoprivrede 2012. GodineThe final list of municipal trainers and enumerators to work in the agricultural census in 2012

Grad Požarevac  Konačna lista opštinskih instruktora i popisivača - Grad Požarevac Kandidati ispod crte su rezervni opštinski instruktori odnosno popisivači. Kandidati nemaju pravo žalbe. Rezervni popisivač iz naselja Dubravice, Malina Blagojević, određena je kao popisivač pravnih lica, a kako je njenim...

Konačna lista za pretest za obuku za opštinske instruktore

ZA GRAD POŽAREVAC Redni broj kandidata Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata Redni broj prijave Ukupan broj bodova 1 Nenad Dušan...