‘konkurs’

Konkurs za obuku kandidata za poznatog poslodavca u okviru projekta „Spoji i zavari“

Gradska opština Kostolac u saradnji sa Srednjom tehničkom školom " Nikola Tesla " Kostolac , uz podršku Ministarstva omladine i sporta , poziva kandidate da se prijave za besplatnu obuku zavarivača . Projekat predviđa obuku za 40 polaznika koji će steći sertifikat...

Konačna lista za finansiranje ili sufinansiranje projekata za realizaciju lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma

  Konačna lista za finansiranje ili sufinansiranje projekata za realizaciju lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji grada Požarevca 2011-2015 godine u 2015. godini...

Izbor korisnika socijalnog stanovanja izbeglih, odnosno interno raseljenih lica u Uzun Mirkovoj

  Komisija za izbor korisnika socijalnog stanovanja izbeglih, odnosno interno raseljenih lica u Uzun Mirkovoj...

Lista za finansiranje projekata za realizaciju LAP-a za unapređenje položaja starijih lica

 Lista za finansiranje projekata...

Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata NVO i udruženja

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima (''Službeni glasnik RS'', br. 51/09), člana 1, 2 i 3. Pravilnika o kriterijumima i uslovima za izbor programa i projekata udruženja koja su od javnog interesa za grad Požarevac („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 2/13 i 3/14),  člana...

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture u gradu Požarevcu

Na osnovu člana 76. stav 1, 2 i 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09), člana 2. i 3. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca (,,Službeni glasnik grada Požarevca“,...

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09)  i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca br:  01-06-55/2015-19   od  23.3.2015. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje K O N K U R S za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava u gradu...

Javni poziv za finansiranje posebnih programa izoblasti sporta

Na osnovu člana 12. Pravilnika o uslovima, načinu i kriterijumima za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta, koji se realizuju iz budžeta grada Požarevca(„Službeni glasnik grada Požarevca“, br.1/15) i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca, br. 01-06-55/2015-17 od 23.3.2015. godine Komisija za sport grada...