‘kontakt’

Department of Environmental ProtectionСлужба за заштиту животне средине

Служба за заштиту животне средине обавља послове који се односе на: заштиту и унапређење животне средине у складу са основним Законом о заштити животне средине и са следећим посебним законима: Закон о заштити природе, Закон о заштити ваздуха, Закон о заштити буке у животној...

КонтактContact

 Манифестације  Обавештења  Галерија слика  Контакт Адреса Дринска бр. 2 12 000 Пожаревац Телефон  (+381 12) 539 676 (+381 12) 539 714 факс: (+381 12) 222 521 Е-mail poljoprivreda@pozarevac.rs www.pozarevac.rs Порески индентификациони број (ПИБ): 103451218 Матични...