‘kontakt’

Služba za zaštitu životne sredine

Služba za zaštitu životne sredine obavlja poslove koji se odnose na: zaštitu i unapređenje životne sredine u skladu sa osnovnim Zakonom o zaštiti životne sredine i sa sledećim posebnim zakonima: Zakon o zaštiti prirode, Zakon o zaštiti vazduha, Zakon o zaštiti buke u...

KontaktContact

 Manifestacije  Obaveštenja  Galerija slika  Kontakt Adresa Drinska br. 2 12 000 Požarevac Telefon  (+381 12) 539 676 (+381 12) 539 714 faks: (+381 12) 222 521 Е-mail poljoprivreda@pozarevac.rs www.pozarevac.rs Poreski indentifikacioni broj (PIB): 103451218 Matični...