‘konurs’

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi

Na osnovu člana 76. stav 1, 2 i 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 13/16 i 30/16 – ispr.), člana 2. i 3. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Grada...