‘kudovi’

KUD-ovi: Predlog liste za finansiranje, odnosno sufinansiranje aktivnosti istih

REPUBLIKA SRBIJA GRAD POŽAREVAC Komisija za raspodelu sredstava kulturno-umetničkim društvima u 2015 godini Broj: 01-06-55/2015-19-2 20.08.2015. godine  PREDLOG LISTE ZA FINASIRANjE, ODNOSNO SUFINASIRANjE AKTIVNOSTI ISTIH, PO RASPISANOM JAVNOM KONKURSU OBJAVLjENOG U U LISTU “REČ NARODA” 21.07.2015.GODINE Rok za prigovor je 3 dana od...