‘lista projekata’

Lista projekata u kulturi koji se finanasiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca

Komisija za sačinjavanje liste projekata u kulturi koja se finanasiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca u 2015.godini, a po Konkursu objavljenom u lokalnom listu „Reč naroda“, dana 24.03.2015.godine, donosi Z A K Lj U Č A K       ODBACUJU SE kao nepotpune...