‘lista’

Lista za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata udruženja i NVO

 Lista za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata udruženja i NVO u 2015. godini...

Konačna lista za finansiranje ili sufinansiranje projekata za realizaciju lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma

  Konačna lista za finansiranje ili sufinansiranje projekata za realizaciju lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji grada Požarevca 2011-2015 godine u 2015. godini...

Lista za finansiranje posebnih programa iz oblasti sporta

 Lista za finansiranje posebnih programa iz oblasti sporta u okviru programske aktivnosti: podrška predškolskom, školskom i rekreativnom sportu i masovnoj fizičkoj kulturi...

Konačna lista za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja

  Konačna lista za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja koja su od javnog interesa za grad Požarevac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u 2015. godini...

Lista za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata udruženja i NVO

Na osnovu člana 7. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, broj 8/12) i člana 11. Pravilnika o kriterijumima i uslovima za izbor programa i projekata udruženja koja su od...