‘lista’

Листа за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења и НВО

 Листа за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења и НВО у 2015. години...

Коначна листа за финансирање или суфинансирање пројеката за реализацију локалног акционог плана за унапређење положаја Рома

  Коначна листа за финансирање или суфинансирање пројеката за реализацију локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији града Пожаревца 2011-2015 године у 2015. години...

Листа за финансирање посебних програма из области спорта

 Листа за финансирање посебних програма из области спорта у оквиру програмске активности: подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури...

Коначна листа за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења

  Коначна листа за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац у области заштите лица са инвалидитетом у 2015. години...

Листа за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења и НВО

На основу члана 7. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 8/12) и члана 11. Правилника о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од...