‘lokacije’

Raspored i lokacije cisterni sa pijaćom vodom

 Raspored cisterni sa pijaćom vodom  Lokacije cisterni sa pijaćom vodom...

Rešenje o utvrđivanju lokacija za prodaju bostanaDecision on determining the locations for the sale of melons

Gradsko veće grada Požarevca, na sednici održanoj dana 20. juna 2012. godine, razmatralo je potrebu za utvrđivanje lokacije i načina korišćenja površine javne namene na teritoriji Grada Požarevca i Kostolca za prodaju bostana u letnjem periodu, te na osnovu člana 86. Statuta grada Požarevca-prečišćen tekst...