‘lokacije’

Распоред и локације цистерни са пијаћом водом

 Распоред цистерни са пијаћом водом  Локације цистерни са пијаћом водом...

Решење о утврђивању локација за продају бостанаDecision on determining the locations for the sale of melons

Градско веће града Пожаревца, на седници одржаној дана 20. јуна 2012. године, разматрало је потребу за утврђивање локације и начина коришћења површине јавне намене на територији Града Пожаревца и Костолца за продају бостана у летњем периоду, те на основу члана 86. Статута града Пожаревца-пречишћен текст...