‘mlava doo’

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада Еко сервисног центра „МЛАВА“д.о.о.Notice of receipt of application for a license for the storage and treatment of hazardous waste Eco Service Center „MLAVA“ Ltd.

Република Србија ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Одељење за привреду и финансије Дринска бр.2 12000 Пожаревац Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада Еко сервисног центра „МЛАВА“д.о.о. Одељење за привреду и финансије Градске управе града Пожаревца, на основу члана...