‘narct budzeta’

Обавештење о сазваној јавној расправиNotice of convened public hearing

На основу члана 8. Одлуке о начину спровођења јавне расправе и начину обавештавања јавности о одржавању јавне расправе („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/09) и Акта председника Скупштине града Пожаревца о сазивању јавне расправе бр. 03-40-1418/12-1 од 28.11.2012. године даје се следеће О Б...