‘naucni skup’

Naučni skup o Drugom srpskom ustanku

Aktuelna tema - obeležavanje dva veka od Drugog srpskog ustanka, okupila je u Požarevcu eminentne ljude iz struke, iz raznih krajeva Srbije. Povodom obeležavanja 200 godina od Drugog srpskog ustanka, Narodni muzej  Požarevac je, u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, organizovao naučni skup...