‘nekretnine’

Одржана обука за процену вредности некретнина у јавној својиниTraining for assessing the value of property in public ownership

 У четвртак. 17. јула, у Пожаревцу је одржана обука за процену вредности некретнина. Обука је организована и спроведена у оквиру пројекта ,,Управљање имовином-корист за све’’, који финансира Делегација Европске Уније кроз грант шему програма ,,Exchange 4’’, а чији корисници су град Пожаревац, као водећи партнер и...