‘nvo’

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката НВО

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11 – др. закони), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 8/12, 94/13 и...

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма/пројеката НВО и удружења

На основу члана 38. Закона о удружењима (''Службени гласник РС'', бр. 51/09), члана 1, 2 и 3. Правилника о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 2/13 и 3/14),  члана...

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма удружења која су од јавног интереса за град ПожаревацPublic Financing or co-financing of associations that are of public interest in Pozarevac

На основу чл.38. Закона о удружењима (''Сл.гласник РС'' бр.51/2009),  члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ( „Сл. гласник РС“, бр. 8/12), и Закључка Градског већа града Пожаревца број 01-06-12/2014-5 од...

Листа за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења и НВО

На основу члана 7. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 8/12) и члана 11. Правилника о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од...

Јавни конкурс за финансирање или субфинансирање програма удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац у 2013. годиниPublic competition for funding of associations of public interest in Pozarevac in 2013

На основу чл.38. Закона о удружењима (''Сл.гласник РС'' бр.51/2009), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ( „Сл. гласник РС“ бр. 8/12), и Закључка Градског већа града Пожаревца, бр. 01-06- 4/2013...