‘obuka’

Obuka prilagođena novim klimatskim promenama

U Požarevcu se održava obuka na kojoj se uvežbavaju aktivnosti, a tiču se intervencija u slučajevima vanrednih situacija. Radi se o elementarnim nepogodama i delovanju u pomoći stanovništvu, bilo da su u pitanju poplave kao prošle godine ili požari. Ovo delovanje u vanrednim sitacijama podrazumeva...

Počela obuka za unos podataka u geografski informacioni sistemTraining for entering data into a geographic information system

U okviru projekta ,,Upravljanje imovinom-korist za sve'', počela je petodnevna obuka za primenu geografskog informacionog sistema (GIS) za dvadeset i petoro zaposlenih u opštinskim upravama i lokalnim javnim preduzećima iz svih opština partnera na Projektu. Cilj obuke je da se polaznici osposobe za korišćenje GIS...

Održana obuka za procenu vrednosti nekretnina u javnoj svojiniTraining for assessing the value of property in public ownership

 U četvrtak. 17. jula, u Požarevcu je održana obuka za procenu vrednosti nekretnina. Obuka je organizovana i sprovedena u okviru projekta ,,Upravljanje imovinom-korist za sve’’, koji finansira Delegacija Evropske Unije kroz grant šemu programa ,,Exchange 4’’, a čiji korisnici su grad Požarevac, kao vodeći partner i...